En takk til ambulansetjenesten

En takk til ambulansetjenestenEn takk til ambulansetjenesten

Vi skulle få Norges ambulansearbeidere sin oppmerksomhet på under 3 uker. Vi valgte å takke dem.

På det tidspunktet ASAP tok kontakt med oss, var det tre uker igjen til Norges største ambulanse-event. Her skulle ASAP stille med stand. Vår oppgave var å gjøre 2 av 5 ambulansearbeidere kjent med ASAP før eventet. Løsningen var en film publisert på tilpasset landingside, spredd via ambassadører. Resultatet kan sees her:

https://asap-norway.no/takk-til-ambulansen/

Sted:
Størrelse:
År:
2019 - Sep
Status:
Levert
Klient:
ASAP NORWAY AS
Team:
Alle prosjekter