Den moderne identitet

Den moderne identitet

Mange bedrifter har slått seg til ro med at identitet handler om logo, farger og elementer presentert gjennom forskjellige media, men det er ikke hele sannheten lenger.

I en moderne verden hvor ethvert menneske på jorden bare er et tastetrykk unna, har bedrifter fått en større arena å spille på for å tydeliggjøre sin identitet. Men denne «arenaen» har også åpnet for at en større del av bedriftens karakter har blitt synlig for forbrukere.

Det handler ikke lenger bare om utseende i det ytre, men nå også det som sies og gjøres ut i markedet, som utgjør det indre.

Eksempel fra den virkelige verden

Første gang du møtte kjæresten din fikk du mest sannsynlig først øye på personens utseende. Når du deretter får kontakt med personen finner du fort ut av personens navn, interesser og verdier. Dette utgjør førsteinntrykket du får av personen, det ytre.

Men det er først etter lange samtaler og felles aktiviteter at dere finner ut om dere ønsker å dele en større del av livet sammen, nettopp fordi dere forstår at det er det indre som teller i det lange løp.

Det ytre har en kortsiktig effekt som et førsteinntrykk, i mens det indre har langsiktig effekt som skaper tillit, fortrolighet og trygghet for begge parter.

Nettopp slik er det også mellom forbrukere og bedrifter i den moderne verden.

Det ytre vs Det indre

Det ytre — selskapets navn, grafiske elementer, interesser og verdier — forblir et førsteinntrykk for forbrukeren, og er bare en liten del av det som utgjør selskapets identitet. Men om selskapet ønsker fortrolighet og et langsiktig forhold med forbrukeren må det være et større fokus på det som sies og de aktivitetene som gjøres ut i markedet.

Dato:
April 6, 2018
Skrevet av: